0702 - 25 19 64annika.gungvala@gmail.com

Kontakt

Har du några funderingar?

Är det möjligen så att du har några frågor kring mina behandlingar eller om du undrar över någonting annat rörande mitt verksamhetsområde? I så fall ställer jag självfallet upp och svarar på dina frågor. Min ambition och strävan är att svara på alla frågor inom en så rimlig tid som möjligt. Jag lägger mycket tid och resurser på att hålla en så god kundservice som möjligt. Jag är väldigt intresserad av att kunna bygga så långa och goda kundrelationer som möjligt. Detta gäller såväl nuvarande som presumtiva kunder.

fas|fa-users|
Annikas Fotvård
et|icon_pin_alt|
Södra Holländarevägen 60, 376 92 Svängsta
fas|fa-phone|
0702 - 25 19 64
et|icon_mail|
fas|fa-globe-americas|